Artisan Tour Lab | Barcelona Private Guided Tours

Γενικοἰ  Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο 34/2002  για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις Υπηρεσίες Ενημέρωσης της Κοινωνίας, σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Susagna Roman Paunellas ( που αντιπροσωπεύει την τουριστικἠ επιχείριση tkn!BCNsmartours ).
Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ιδέες να μοιραστείτε, μπορείτε να ε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η ιστοσελίδα αυτή διέπεται αποκλειστικά από την ισπανική νομοθεσία, στην οποία υπόκεινται και οι δύο, υπήκοοι και μη υπήκοοι.

Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτή την ιστοσελίδα είναι δωρεάν, αλλά υπόκειται στους χρήστες η ανάγνωση και η αποδοχή συνολικά, ρητά και χωρίς επιφυλάξεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ που ισχύουν επί του παρόντος. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να τους διαβάσετε προσεκτικά. Τη στιγμή που ο χρήστης εισέρχεται στην πύλη μας και χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ή τις υπηρεσίες της, αυτός / αυτή εξυπακούεται ότι αποδέχεται και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης . Οι χρήστες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους οφείλουν να απέχουν από τη χρήση αυτής της πύλης και να κινούνται μέσα σε αυτήν.
Σε κάθε δεδομένη στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς την παρουσίαση και τη διαμόρφωση αυτής της ιστοσελίδας, να αυξάνουμε ή να μειώνουμε τις υπηρεσίες της ή να την αποσύρουμε από το διαδίκτυο εντελώς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Πνευματικἠ Ιδιοκτησἰα

Όλα τα περιεχόμενα, τα κείμενα και οι πηγαίοι κώδικες αποτελούν ιδιοκτησία της τουριστικἠς επιχείρισεις tkn!BCNsmartours ή τρίτων, στους οποίους, η αδειοδότηση δικαιωμάτων έχει παραχωρηθεί και αυτά προστατεύονται από τα Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτική χρήση των ανωτέρω αλλά δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε κέρδος από αυτά. Οι χρήστες ακόμα, χρειάζονται τη συναίνεση της τουριστικἠς επιχείρισεις tkn!BCNsmartours και/ή του κατόχου για να τροποποιήσουν, να αναπαράγουν, να εκμεταλλευτούν, να διανείμουν ή να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα που ανήκει στον κάτοχό τους.

Η δημιουργία συνδέσεων με τη δική μας πύλη δεν συνεπάγεται ότι στους χρήστες δίνεται οποιοδήποτε δικαίωμα επάνω της. Επιτρέπεται μόνον η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Απαγορεύεται να αναπαράγουν οποιεσδήποτε από τις εικόνες ή τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στις σελίδες μας είτε μερικώς είτε στο σύνολό τους. Δημιουργώντας μία σύνδεση με την ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δικαιώματα και δεν ισοδυναμεί με το να είναι συνεργάτης ή εταίρος της εν λόγω επιχείρισεις. Απαγορεύεται να μιμηθεί την πύλη μας τόσο εν μέρει όσο και στο σύνολό της.

Οροι πρὀσβασης

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προηγούμενη συνδρομή ή εγγραφή.

Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ισπανιας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Βαρκελώνης σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι το tkn!BCNsmartours συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Tkn!BCNsmartours δεν ἐχει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξαρτοὐνται από μας.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Η τουριστικἠ επιχεἰρηση tkn!BCNsmartours δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου.

Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας μας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ο τύπος του browser και η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, το κινητὀ σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας και τέτοιες απαντήσεις δεν είναι εμπιστευτικές. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων σας συμβάλλει ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον ισπανικό νόμο 15/1999 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρὠπης (EU GDPR). Μπορείτε να διαβάσετε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από Πολιτική Απορρήτου GDPR.